Windst in bedrijf

Een nieuw verzuimprotocol:

‘Ziekmelden bestaat niet meer’

Windst in bedrijf gaat uit van het standpunt dat in een gezonde organisatie medewerkers zich niet meer ziek melden maar verlof aanvragen als gevolg van ziekte.

Dat betekent dat u als werkgever/leidinggevende wel of niet akkoord kunt gaan met deze aanvraag voor ziekteverlof.
Een belangrijk uitgangspunt  hierbij is dat de werkgever/leidinggevende zijn medewerker het beste  kent en dus uitstekend kan inschatten wanneer verlof als gevolg van ziekte reëel is.
Lastiger wordt het echter wanneer de werkgever/leidinggevende van mening is dat het verlofverzoek als gevolg van ziekte van de medewerker onterecht is.
In een organisatie waarin ziekmelden niet meer bestaat is het bijvoorbeeld onmogelijk voor een moeder om zich ziek te melden omdat haar kind koorts heeft en niet naar de kinderopvang kan.
Natuurlijk kan de moeder in dit voorbeeld verlof vragen. Dit is echter nooit ziekteverlof. Zij is niet ziek. Haar kind is ziek. Een adequate verlofafspraak in deze situatie is dus voor alle partijen beter.
Bovenstaande klinkt vanzelfsprekend, maar is qua uitvoering voor de werkgever/leidinggevende en voor de werknemer in kwestie best lastig. Het vraagt vooral een cultuuromslag binnen organisaties.
De basis voor een succesvolle cultuuromslag in deze is het opstellen en implementeren van een nieuw verzuimprotocol.
In dit verzuimprotocol staat beschreven wat u van uw werknemers verwacht bij verlof als gevolg van ziekte en wat zij  hierbij kunnen verwachten van u als werkgever/ leidinggevende.
Wij stellen het protocol voor u op en adviseren en begeleiden u bij de implementatie hiervan binnen uw organisatie.

n

Werkwijze

Wij komen eerst op uw bedrijf om op maat een protocol op te stellen voor  uw organisatie.
Tevens maken wij met u afspraken over het implementatietraject , de ondersteuning en begeleiding door Windst in bedrijf van u en uw werknemers.
Wij willen eerst u en uw organisatie leren kennen om tot het juiste protocol te kunnen komen.
Resultaat

U ontvangt van ons digitaal het protocol: verlofaanvragen bij ziekte.
Het afgesproken implementatietraject wordt vervolgens zoals afgesproken gestart.

Onze trainingen Verzuim- en Arbowetgeving  en Communicatie bij inzetbaarheid passen uitstekend in het implementatietraject.

Meer informatie of een offerte op maat?
Tel. 055 – 8444878

info@windstinbedrijf.nl www.windstinbedrijf.nl

 


This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Sluiten